INTOP OLOMOUC

Průmyslová výstavba

Morapal s.r.o., Uničov - kotel pro výrobu technologické páry

 • středotlaká parní kotelna na spalování biomasy o výkonu 1,2 t/h, instalace parních rozvodů k technologickým zařízením

Skladovací hala s montáží komponentů firmy Mürdter Dvořák, Olšany u Prostějova

 • dodávka a montáž dešťové a splaškové kanalizace, včetně zemních prací

OLMA a.s., Olomouc – technologické potrubní rozvody

 • instalace nových rozvodů páry a kondenzátu, tlakové vody a stlačeného vzduchu

Enetex Technology s.r.o., ul. Řepčínská, Olomouc

 • úprava STL plynovodu, teplovzdušné vytápění haly a rekonstrukce plynové kotelny

Nestlé Česko s.r.o. – závod Zora Olomouc

 • vytápění koridoru mezi pro pěší mezi objekty SB a Formovny
 • vybudování parokondenzátní sítě mezi objekty SB a HVB
 • instalace směšovacích stanic pro dekrystalizátory linky C.M.
 • oprava parokondenzátního systému kuchyně
 • nové rozvody chladící vody a instalace výměníkových stanic v objektech HVB a Formovny
 • rekonstrukce areálového vodovodu a rozvodů požární vody
 • rozvody ledové vody ze strojovny do nové válcovny
 • využití odpadního tepla z chladícího zařízení
 • rekonstrukce výměníkové stanice VS1

Sigma Lutín – plynová kotelna do objektu Energobloku

 • dodávka a montáž plynové kotelny, včetně plynoinstalace, měření a regulace
 • kompletní výměna rozvodů vytápění a otopných těles
 • jedná se o prodloužení průmyslového STL plynovodu, montáž vnitřního plynovodu a vytápění haly CO

Rekonstrukce cukrárny a pekárny PENAM Prostějov

 • montáž technologie ZTI, kompresorové stanice a rozvodů stlačeného vzduchu k výrobním linkám, centrálního zdroje tepla a rozvodů vytápění pro výrobní objekt

Průmyslový areál Uničov, ul. Šumperská – lisovna EPS

 • vybudování středotlaké parní kotelny na biomasu a instalace parních rozvodů k technologickým zařízením

Škoda Auto Mladá Boleslav, svařovna M14

 • rozvody vytápění, horkovodní rozvody, strojovny vytápění, rozvody technických plynů, rozvody stlačeného vzduchu a podtlakové odvodnění střechy

Rekonstrukce tepelného hospodářství Gumárny Zubří

 • centrální rozvody plynu, regulační stanice plynu, rozvody vytápění a topné zdroje pro 20 objektů v areálu Gumáren Zubří

Rekonstrukce vytápění Metso Minerals s.r.o., Přerov

 • rekonstrukce vytápění v administrativní budově