Oprávnění, osvědčení a certifikáty

Oprávnění k podnikání v oboru

Oprávnění a osvědčení

 • Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016
 • Osvědčení Armagas s.r.o., Třinec
 • Technická inspekce České republiky – montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
 • Oprávnění Ministerstva obrany k provádění montáží určených technických zařízení
 • Český metrologický institut – osvědčení o registraci
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci na tepelná čerpadla
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci na kotle na biomasu
 • TIČR – montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
 • TIČR – revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
 • Oprávnění MO k provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení
 • Oprávnění MO k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení
 • Oprávnění MO k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení