Vytápění a tepelné zdroje

  • provádíme montáže ústředního, podlahového a stěnového vytápění
  • montáže všech typů kotlů, tepelných čerpadel a solárních systémů
  • montáže automatických kotlů na dřevo, štěpku a pelety
  • montáže plynových kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW
  • montáže výměníkových stanic
  • montáže parních kotelen a vyvíječů páry
  • vytápění hal plynovými zářiči a sálavými panely
  • technologické rozvody tepla a chladu
  • hydraulické vyvážení tepelných soustav
  • montáže předizolovaného potrubí